Previous
Next
Previous
Next

“Ресайкъл Груп” е частно търговско дружество, специализирано в събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни медицински отпадъци.

Дружеството разполага и с перално стопанство, насочено към изпиране, дезинфекция, химиотермодезинфекция, сушене и гладене на болнично бельо и работно облекло и хотелски постелъчен инвентар.

Повече информация →

Имате конкретен въпрос относно услугите ни?
За нас

Професионалисти в обслужването на болнични заведения

Екипът на “Ресайкъл Груп“ ООД е хармонично цяло от висококвалифицирани специалисти в сферата на управлението на отпадъци, както и обслужване на болнично пране, ДДД услуги и професионално почистване.

Борим се да намалим и ограничим вредното въздействие на болничните отпадъци върху околната среда.

Нашите услуги

Управление на опасни медицински отпадъци

Контейнери за медицински отпадъци

Пране на болнично бельо и работно облекло

дезинфекция, дезинсекция, дератизация

Транспортиране на неопасни товари и отпадъци

Пране на килими и изтривалки под наем

Професионално почистване

Консултантски услуги

Позвънете ни!

0885 111 555

Нашето семейство